Menu

Forældresamarbejde

For at give børnene lyst til at dyrke håndbold, er det vigtigt, at man som forældre aktivt følger og bakker op om barnets sport.

Din aktive deltagelse og interesse for dit barns udfoldelser betyder at der skabes et godt samarbejde med glade børn.

Klubben er baseret på frivillighed – særligt forældrenes i klubben udvalg og i forbindelse med arrangementer. Der vil til sæsonstarten blive afholdt forældremøder. Her vil klubben gerne opfordre forældrene til at tage ansvar og medvirke til at løse de mange opgaver, som kommer gennem sæsonen, i samarbejde med trænere og holdledere.

Forældre forventes at deltage i opgaverne omkring sine børn – såsom passe kiosk og som tidtager til hjemmekampe, samt tøjvask og kørsel. 

Derfor vil forældrene på skift blive bedt om at sidde som tidtager. Så vidt muligt er der altid 2 af gangen, der sidder som tidtager. Der vil være en vejledning om hvordan – på tidtagerbordet - og trænerne kan også være behjælpelig.

Ligeledes er der behov for, at kiosken passes af forældrene – ellers har Vorup FB håndbold ikke råd til at have en kiosk. Når turneringsplanen er lagt finder den kioskansvarlige ud af, hvilke hold der skal passe kiosken og hvornår – og sender denne liste til trænerne. Derefter laver trænerne /holdlederne en plan over – hvem skal passe hvad og hvornår.

Sidst men ikke mindst er der diverse arrangementer holdene laver, og klubben og holdene kan tjene penge til stævner gennem hjælp til arrangementer hos vores sponsorer og partnere, såsom Arena Randers.   

Luk