Menu

Indmeldelse og kontigent

Vidste du, at Danmark rangerer som VERDENS BEDSTE OLD BOYS NATION? - I ingen andre lande spiller så mange ældre mænd fodbold som i Danmark! Vi er et foregangsland for resten af verden!

En ny international undersøgelse har afsløret denne status. Nyere dansk forskning har desuden påvist, at regelmæssig motionsfodbold er et effektivt våben mod en række livsstilssygdomme.

Også derfor modtager vi gerne nye medlemmer i Vorup FB Old Boys!

Ønsker du at vide mere om aktivt eller passivt medlemskab, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. (Se Kontakt os)

Alle, der er fyldt 30 år, kan optages som medlem af Vorup FB Old Boys..  

Kontingentet for medlemskab fastlægges på den årlige generalforsamling.

Der gælder følgende årskontingenter:

Aktive medlemmer: kr. 750,-
Passive medlemmer: Kr. 150,-

Aktive medlemmer opkræves halvårligt i marts og september.

Passive medlemmer opkræves 1 gang årligt i marts.

Betalingen foregår via PBS eller via tilsendt girokort.

 

 

Luk