Menu

Modtagere af nåle

 Modtagere af DBU Jyllands sølvnål 15 år

 

     
     
 Inger Marie Hyldgård
 2015
Leif Raaby
2015
John J. Balle
2010
Inge Råby Pedersen
2005
Brian Sveigaard
2005
Poul C. Christensen
2005
Niels Peter Pedersen
2005
Susanne Kjeldsen
2005
Conni Mørch Hansen
2004
John Christensen
2004
Lars Møhlenberg
2004
Poul Erik Jensen
2004
Benny Dahl
2004
Ejvind Christensen
2003
Kaj Christensen
2003
Alex Kaas
2003
Finn Madsen
2002
Kent Nielsen
2002
Christian Sørensen
2002
Gert Jensen
2000
Finn Christiansen
1999
Torben Petersen
1999
Alf Bargisen
1999
Flemming Jensen
1999
Jens H. Jensen
1996
Svend Åge Christensen
1996
Eigil Heegaard
1996
Jørgen Vedel Larsen
1996
Lars Pedersen
1996
Mogens Leth Jørgensen
1996
Børge Sørensen
1996
Orla Nielsen
1996
John Rix
1996
John Olsen
1996
Eigil Olsen
1983
 Søren Dürr
1980
Erik "Fille" Sveigaard
1980

 

Kriterier for 15 års nål
Nålen er indstiftet den 1.1.1966

Målgruppe 
Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 15. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

DBU Jyllands bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer - udenfor unionen - med sølvnålen.

DBU Jylland bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Hvem indstiller 
Klubben.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ledere.

Ansøgning 
Ansøgning om sølvnålen skal indsendes til DBU Jyllands kontor via udfyldelse af elektronisk ansøgning .
Ansøgningen må være DBU Jylland i hænde senest én måned før nålen forventes overrakt.
Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Tildeling 
DBU Jylland foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Overrækkelse 
Primært af klubben selv. Men hvis det er muligt af et DBU Jylland-bestyrelses-, regionsbestyrelses- eller regionsudvalgsmedlem. Der medfølger et diplom fra DBU Jylland.

Særligt 
Sølvnålen må kun bæres af indehaveren.

Det skal bemærkes, at kriterierne for modtagelse af 
DBU Jyllands Sølvnål på væsentlige punkter adskiller sig fra kriterierne for DBU’s Sølvnål. Der kan således være lederhverv – godkendt af DBU Jylland- der ikke kan medregnes i åremålsopgørelsen til DBU’s Sølvnål. 

 

 Modtagere af DBU Jyllands sølvnål 25 år

Flemming Jensen
2016
Finn Christiansen
2009
Mogens Leth Jørgensen
2007
Kaj Christensen
2006
Svend Åge Christensen
2005
Lars Pedersen
2003
Christian Sørensen
2003
Eigil Olsen
1996
Erik "Fille" Sveigaard
1996
Søren Dürr
1996

 

 Kriterier for 25 års nål

For tildeling af DBU's sølvnål gælder, at 

  • den alene tildeles, når lokalunionernes regler for tildeling af sølvemblem er opfyldt
  • 25 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.
  • den kan tildeles alle ledere - altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også  ungdomsarbejde som leder/ulønnet træner
  • hvis der er tale om under 25 år, men over 20 år kan disse suppleres med lederarbejde udenfor klubben
  • at der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.

Følgende hovedretningslinjer gælder:

Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 25 års unions- eller klubarbejde som medlem af en unions- eller klubbestyrelse eller som leder/ulønnet træner for et klubhold der træner og deltager i en turnering.

Således accepteres eksempelvis tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold ikke.

 

 

 

 

 

 

Luk