Menu

FodboldVennernes Generalforsamling

image Generalforsamling
13. december 2023 kl. 11:29

Generalforsamling Vorup FB's fodboldvenner

Fredag den 19.januar 2024 afholdes generalforsamling i fodboldvennerne dagsorden iht vedtægterne

Her finder du indbydelsen (download pdf til udskrift)...

Tilmelding til spisning - kan ske på denne link

Er du ikke medlem ?? - så kan du heldigvis nå at indmelde dig og være med til støtte fodbolden i Vorup FB.

Dagsorden iht vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag - forslag indsendes senest 8 dage før
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt

Håber at vi ser rigtigt mange af jer

Bestyrelsens Vorup FB's fodboldvenner

Forslag til pkt 4 indsendes til langhoff.jensen@mail.tele.dk

 

Luk