Menu

2021-22_Generalforsamling

image
16. januar 2022 kl. 18:00
Skynd dig - der bliver rift om pladserne !!

Vorup FB's Fodboldvenner afholder generalforsamling i februar4.februar kl. 18.00 på Ulvehøj Idrætscenter.

Tilmelding til spisning.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Rettidige indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Se præmierne i lotteriet - efter spisning blev lodder solgt..

Referatet fra generalforsamlingen.

Luk