Menu

2016-17_referat

image
06. februar 2017 kl. 16:51

Dagsorden 3.februar 2017.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Rettidige indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Referat af generalforsamlingen 3.februar 2017.

Luk