1960 Ole Opstrup
 
Hæder
 
1960 Årets leder Vorup FB.
 
1980 Æresmedlem Vorup FB
 
CV
 
Ole var uddannet Togfører.
 
Han sad i Bestyrelsen i flere år, og gjorde et godt og stort stykke arbejde.
 
Han arbejdede  i klubben både som Boldpasser og Boldreparerer, hvilket var en almindelig tjans på daværende tidspunkt. 
 
Han sad også på posten som Opkræver i 100 mands foreningen (hvor der var 1 krone for hver vundne kamp).