1961 Bent Frederiksen


Hæder
 
1961 Årets leder Vorup FB.
 
1980 Æresmedlem Vorup FB
 
CV
 
Bent var uddannet Typograf.
 
Han sad i Bestyrelsen.
 
Han var idémand til Vorup FB revyerne, som var vældig populære.
 
Skulle der være fest i klubben var han ophavsmand til de festlige festsange. 
 
Mangeårig leder af den årlige sportsuge.