1977 Leif B. Hansen


Hæder
 
1977 Året leder Vorup FB
 
CV
 
Leif var uddannet Tolder.
 
Han sad som Formand for Klubhus Udvalget og drengeafdelingen.