Generalforsamling i Vorup FB Damefodboldafdeling 2021

Vorup FB Damefodbold indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 på Ulvehøj

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens /Sportslig formandsberetning

3. Regnskabsorientering

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være afdelingens formand i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

5. Valg af: a) Administrativ formand (vælges for 2 år i lige år)

b) Sportslig formand (vælges for 2 år i ulige år)

c) Kasserer (vælges for 2 år i ulige år)

d) Sekretær (vælges for 2 år i lige år)

6. Eventuelt.

Vi overholder selvfølgelig de gældende coronaregler, derfor er et gyldigt coronapas påkrævet.

VORUP FB

Vorup Frederiksberg Boldklub
Møllevangsvej 9
8940 Randers SV
Tlf. 86445287
E-MailAFDELINGER
SAMARBEJDSPARTNERE
HOVEDSPONSORER

    

    edit | powered by &Rcms | sitemap