Generalforsamling i Vorup FB Damefodboldafdeling 2021

  

Vorup FB Damefodbold indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 på Ulvehøj

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens /Sportslig formandsberetning

3.    Regnskabsorientering

4.    Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være afdelingens formand i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

5.    Valg af:                 a) Administrativ formand (vælges for 2 år i lige år)

                                    b) Sportslig formand (vælges for 2 år i ulige år)

                                   c) Kasserer (vælges for 2 år i ulige år)

                                   d) Sekretær (vælges for 2 år i lige år)

6.    Eventuelt.

 

 

 

Vi overholder selvfølgelig de gældende coronaregler, derfor er et gyldigt coronapas påkrævet.

VORUP FB

Vorup Frederiksberg Boldklub
Møllevangsvej 9
8940 Randers SV
Tlf. 86445287
E-MailAFDELINGER
SAMARBEJDSPARTNERE
HOVEDSPONSORER

    

    edit | powered by &Rcms | sitemap