Generalforsamling Vorup FB Herrefoldbold - senior/ungdom


Vi afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.00.

Generalforsamling afholdes på Ulvehøj, Møllevangsvej 9, 8940 Randers SV

Af hensyn til gældende Corona-regler, vil gyldigt Corona-pas være påkrævet

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsorientering

4. Behandling af indkomne forslag

· Forslag skal være afdelingens formand i hænde senest 8 dagen inden generalforsamlingen. Forslag sendes til Glavind_VFB@outlook.com

5. Valg af

a. Administrativ formand (vælges for 2 år i lige år)

b. Sportslig formand (vælges for 2 år i ulige år) - Mikael Lehm genopstiller

c. Kasserer (vælges for 2 år i ulige år) - Casper Bundgaard genopstiller

d. Sekretær (vælges for 2 år i lige år)

6. Eventuelt

 
VORUP FB

Vorup Frederiksberg Boldklub
Møllevangsvej 9
8940 Randers SV
Tlf. 86445287
E-MailAFDELINGER
SAMARBEJDSPARTNERE
HOVEDSPONSORER

    

    edit | powered by &Rcms | sitemap