Vorup FBs persondatapolitik 
 
Som idrætsforening er der naturligvis visse krav love, vi skal leve op til, også omkring vores behandling af persondata. Derfor har vi en persondatapolitik, hvori vi beskriver, hvordan vi håndterer indsamling og behandling af oplysninger, der vedrører personer. Med andre ord dækker nedenstående over følgende: hvilke data behandler vi, hvad skal vi bruge dem til, og hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål.
 
 
 
Hvilke oplysninger behandler vi og hvordan
 
Når du bliver medlem i Vorup FB, udfylder du en indmeldelsesblanket. På vores medlemmer behandler vi udelukkende almindelige persondata, som vi får ved indmeldelse og eventuelt ved personlige henvendelser, for eksempel ved ændring af adresse mv.
 
Almindelige persondata omfatter navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail adresse og telefonnummer, samt interne oplysninger som er nødvendige for administration, herunder dato for indmeldelse, hold, holdnummer samt eventuelt tidligere klubtilhørsforhold. Vi har også, i nogle tilfælde, kontaktoplysninger på forældre/værge eller pårørende.
 
Nogle informationer modtager vi igennem hovedorganisationerne, DBU og DHF for henholdsvis fodbold og håndbold. Udvekslingen med DBU og DHF går begge veje; vi udveksler data om vores medlemmer og deres kampe med DBU og DHF i forbindelse med almindelig administration. Vi bruger i øvrigt hovedorganisationernes software, Kluboffice og Håndoffice, til administration af medlemmer, og opbevarer derfor persondata på deres servere.
Vores primære formål med at behandle persondata er at kunne administrere vores medlemmer, herunder blandt andet tage kontakt, opkræve kontingent, tilmelde til kampe, og håndtere holdopstillinger og resultatstatistik. Grundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.
 
Medarbejdere på hovedkontoret har adgang til medlemmers oplysninger i det omgang det er nødvendigt for at enhver kan udføre deres arbejde. Hver afdelings bestyrelse og kasserer har adgang til den relevante afdelings medlemmers oplysninger.
 
Persondata gemmes som udgangspunkt i 1 år efter endt medlemskab, mens data, der relaterer sig til regnskab gemmes i 5 år til udgangen af et regnskabsår. Såfremt personoplysningerne skal behandles til andet formål end den heri dokumenterede administration, giver foreningen oplysning herom inden behandlingen igangsættes; om nødvendigt indsamles samtykke.
 
 
Specielt for trænere og ledere
Grundlæggende har vi samme oplysninger på trænere og ledere som vi har på medlemmer, foruden at vi også har information om hverv og trænerhistorik samt et overblik over kompetencer og erfaringer, kurser mv. Som et led i vores pædofilipolitik indhenter vi desuden børneattester på trænere og ledere. Derfor behandler vi også CPR nummer. Oplysninger, der gives med henblik på indhentning af børneattest destrueres efter attesten er godkendt; de, herunder CPR nummer, opbevares altså kun midlertidigt og den indhentede attest opbevares forsvarligt og aflåst.
 
Over trænere og ledere har vi et kartotek med grundlæggende oplysninger, som vi opbevarer på ubestemt tid. Grunden til det er, at det er klubben, der har til ansvar at indstille trænere og ledere til DBU og DBU Jyllands hædersbeviser, og at vi derfor har brug for et historisk kartotek af lederhverv, samt en måde at kontakte ledere på. Det er altid muligt at blive slettet fra dette, eller få oplyst hvilke oplysninger vi har på dig – se nærmere om henvendelse længere nede.
 
 
 
Billeder og hjemmesiden
 
I forbindelse med kampe og events mv., hvor der tages billeder og video, bruger vi kun billeder, til hjemmeside og sociale medier, fotos der afbilder situationer, der foregår i foreningen eller i relation til foreningen og som ikke udstiller enkelte personer. Fodboldspillere giver i øvrigt samtykke til brug af fotos igennem DBUs Fodboldpas. Formålet med at have billeder på hjemmeside og sociale medier er blandt andet at skabe opmærksomhed omkring foreningen.
 
Cookies på hjemmesiden bruges udelukkende til at varetage hjemmesidens funktion og vorupfb.dk indsamler således ingen personoplysninger. Google Analytics indsamler udelukkende oplysninger, der anvendes til statistik om brugen på hjemmesiden.
 
 
 
Dine rettigheder
 
Du har som medlem af foreningen ret til indsigt i, hvilke oplysninger foreningen har liggende om dig og hvad formålet med dem er. Desuden har du også ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger vi har liggende om dig. Bliver du opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har liggende om dig, kan du i øvrigt også kontakte os for at få dem rettet. Ønsker du at opnå indsigt i de personoplysninger, som foreningen har liggende om dig, kan du rette henvendelse til administrationen; kontaktinformation findes nedenstående og i øvrigt nederst på vorupfb.dk. Det er i øvrigt muligt for foreningens fodboldspillere selv at se og rette i stamdata, adresse og kontaktoplysninger som klubben har via DBUs selvbetjeningslogin mit.dbu.dk.
 
Du har til enhver tid ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt de ikke er nødvendige for, at vi kan overholde vores retslige forpligtelser. Et fortsat medlemskab forpligter desuden, at vi har grundlæggende stamdata og kontaktoplysninger.
 
Ledere og trænere kan til enhver tid få indsigt i eller få slettet de oplysninger, vi har om dig i vores træner- og lederkartotek, men frasiger dig samtidig muligheden for at blive indstillet til hædersbeviser, da vi så ikke har mulighed for at dokumentere dit hverv overfor hovedorganisationerne.
 
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte kontoret.
VORUP FB

Vorup Frederiksberg Boldklub
Møllevangsvej 9
8940 Randers SV
Tlf. 86445287
E-MailAFDELINGER
SAMARBEJDSPARTNERE
HOVEDSPONSORER

    

    edit | powered by &Rcms | sitemap